(کتمان) tardid

۱۳۸۳/۱/۱٥

تاوان

باز ماه اسفند من شد
و عادت حادثه
عطری نو
و شاید
رنگی نو

-و عطر نو
شاید بازهم بر آورده ای از یک ارزوی نه چندان قدیمی
عطر را
فراتر از حس
لمس میکنم
اینروزها بارها.

-و صحبت رنگ
باز مبهم ولی قطعآ
پر شده از
رنگ قدرتمند
راه آرمان

و این همانست که
خود خاکستری میاورد
و خود میزداید
و تاوانش با من.

M e h d i
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ