(کتمان) tardid

۱۳۸۳/۱٢/٢٦

ته ثانيه های ۲۳

و حديث مادری خسته

خسته از دوره آبستنی

خسته از اين زايمانهاي دشوار

 

حديث مادری خسته

كه بايد محافظت كند 

اين حرامزاده های ارزشمند را

 

حديث مادری خسته

که عطش فرزندی از عشق دارد

و شهوت شبي كه بايد اين نطفه گذاشته شود

 

حس در آغوش كشيدن زاده عشق

حس يک تنفس عميق

زاده عشق

حاصل نزديکی

من و من

M e h d i
 
۱۳۸۳/۱٢/۱٢

فرم... !

هوم هوم هوم _____
یعنی دردی که نمیدونی چیست
 
Numb
،
Faint
و
Crawling
یعنی دردی که نمی خوای بدونی چیست__

وسکوتی سنگین
به سنگینی مصرف اومیگران اصلی
و چشمها سنگین
به سنگینی سکوت اومیگران اصلی

و دهها دلیل کوچک
نه،
ریز
برای خستگی
و دلیل بزرگ برای
خفگی

دلیل
که نمی توان
خواستن
دانستن
که چیست... ؟

ساعت 9 ، 10 اسفندماه 83 دفتر فنی

M e h d i
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ