(کتمان) tardid

۱۳۸٦/۱٢/٢٧

سفید، چون سفید خواستی

فرقی نمی کند
چقدر قمار کردی
باختی
بخشیدی
حتی چشمانت،
رویاهایت هنوز از آن توست___

فرقی نمی کند
باران که بیاید همه را میشورد
باد آمد که همه را برد، او را برد__
فرقی نمیکرد__

فرقی نمی کند
وقتی می آید، امید همراهش است،
در دستهایش
دستهای پنهان پشت سرش__

امید همراه اوست،
به جستجوی رویای تو آمده
تاب!، تاب! این سفید عشقبازی را
وقتی که آمده عطر ماه!!،
پس آفتاب هم می آید
آفتاب مقدس
به قداست هفت
بیست و هفت
آمد
باز بی اختیار... ~

۲۷اسفند۸۶-اهواز

M e h d i
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ