(کتمان) tardid

۱۳۸٩/۱٢/٢٧

و نشانه ها...

نه نوشیده ام،
نه غباری در ریه،
و نه قرصی در معده ام،
و در شگفت که تمام ذهنم می گوید:
متولد شدم!
شرمگینم که بگویم:
بن بستی نیست!
من و این واژه های لوس "تولد دوباره" و "بن بست معنا ندارد" و ... ؟،
ولی اعتراف می کنم:
اکنون هیچ تصویری از بن بست ندارم،
و دوباره
متولد شدم... ~

اسفندماه 89-اهواز

M e h d i
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ