(کتمان) tardid

۱۳٩۳/٢/٢۸

تعبیر بیداری

کتمان؛ دروغ های کودکانه به مادر بود،
انکار؛
فالگیری که فنجان خود را دید و غمگین لبخند زد... ~

٢٧اردیبهشت ماه ٩٣

M e h d i
 
۱۳٩۳/٢/٢۱

اقیانوس پر از توپ های بولینگ!
داستان را به آنجا رساند که انتهای هر کلام یک لبخند بنشانم:)،
... ~

اردیبهشت ماه93-تهران
M e h d i
 
۱۳٩۳/٢/٢۱

زن
با هیجان حرف میزد و
مرد
با تظاهر به گوش دادن به خود میگفت:
همین که عجیب ترین چشمهای دنیا روبرومه... ~

اردیبهشت ماه 93-تهران
M e h d i
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ