(کتمان) tardid

۱۳۸۳/٧/٢۱

اتمسفر استفراغ

اينك منم
سردمدار استفراغ
بر كوچكترين و لغزان ترين قله
قله كوهي تاريك
كمي تاريكتر از خودم
كمي تاريكتر از دنيا
 
و آن بالا سختي تنفس
اتمسفر استفراغ

و ابرهاي گرداگرد من
سفيد ترين تاري
پايين را نميبينم

اينك منم سردمدار انتخاب
هزاران شعاع گرداگرد من
هزاران راه دورتادور من
براي سقوط

آه....
از لذت پرواز
همين كافيست براي

رهايي من
از آرامش استفراغي من...!

 

M e h d i
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ