(کتمان) tardid

۱۳۸۳/۱٢/٢٦

ته ثانيه های ۲۳

و حديث مادری خسته

خسته از دوره آبستنی

خسته از اين زايمانهاي دشوار

 

حديث مادری خسته

كه بايد محافظت كند 

اين حرامزاده های ارزشمند را

 

حديث مادری خسته

که عطش فرزندی از عشق دارد

و شهوت شبي كه بايد اين نطفه گذاشته شود

 

حس در آغوش كشيدن زاده عشق

حس يک تنفس عميق

زاده عشق

حاصل نزديکی

من و من

M e h d i
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ