(کتمان) tardid

۱۳۸٩/٢/٢٠

این سمت نیایش

درباره تو فقط می توان فکر کرد،
گیج شد،
مشت بر دیوار کوبید
و کلافه شد،
می توان از دست تو دیوانه شد،
فریاد زد یا ساکت و خسته نگاهت کرد و
عاشقت شد،
درباره تو فقط می توان بغض کرد،
گریه کرد
درباره تو...
هیچ نمی توان گفت
پدر... ~

بامداد ٢٠اردیبهشت ماه ٨٩_ماهشهر

M e h d i
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ