(کتمان) tardid

۱۳۸٩/۳/٢۳

نشسته عریان روبرو

هر کام، سیگار را افروخته تر می کرد و اتاق را لحظه ای روشن؛
پک های عمیق و بریده بریده؛
می خواست تو را بیشتر ببیند... ~

8 خردادماه 89_اهواز

M e h d i
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ