(کتمان) tardid

۱۳۸٩/٦/۱

در کومیان درخت ها را قطع می کنند

اینجا من دلم گرفته،
دنبال بهانه می گردم،
آرون لیلی را می خواند؛ بغض می کنم،
ریچارد را برگ می زنم؛ اشک می ریزم،
برای درخت گریه می کنم... ~

شهریورماه ٨٩ - ماهشهر

M e h d i
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ