(کتمان) tardid

۱۳۸٩/٧/۱٠

تقویم کافکایی

[صفحه اول را نیست!]
...که تو چه جوری کنارم می شینی،
قدم میزنی،
حرف می زنی،
ولی در خاطره هام استی...،
تو اگر خاطره ای چرا لمس میشی؟!،
و اگر اینجایی چرا خاطره ای؟!،

بفهم؛
وقتی هنگه کنارت،
وقتی با لرزش و مردد واقعی بودن موهات رو لمس میکنه،
نتونسته تحلیل کنه چطور نوستالژی داره باهاش نفس می کشه... ~

مهرماه ٨٩_تهران

M e h d i
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ