(کتمان) tardid

۱۳۸٩/۸/٩

به نزار قبانی؛ پوشیده در ساتن سپید

آدم یک بار بر ماه قدم نهاد؛
جای پایش هنوز است،

ماه در خانه ام پابرهنه راه می رفت؛
جای دست هایش دیگر نیست... ~


آبان ماه ٨٩- تهران

M e h d i
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ