(کتمان) tardid

۱۳٩٠/۱٢/٢۸

راز تازگی

همین که در یک زمان تکراری!
در مکان تکراری نیستی...؛

"زمان هیچ وقت تکرار نمیشود، مطلقِ مطلق"
 
پس
همین که در یک زمان تکرار نشدنی،
در مکان تازه یی استی...؛

همینه که دور ریختی... ~

اسفندماه90-فاماگوستا    

M e h d i
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ