(کتمان) tardid

۱۳٩۱/٧/۸

پیرمرد، آرامتر

گفت: همه چیز از ابتدا مشخص است؛
از بوسه اول... ~

مهرماه91-تهران

M e h d i
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ