(کتمان) tardid

۱۳٩۱/۱٢/٢۸

بالغ

آرام؛ آرام باش کودک من__
دیگر والد تو نیز دریافته
"گیاه هم که باشی رشد می کنی"
پس ثانیه های آینده محکومند به بهتر بودن__

27 اسفند ماه 91 - تهران

M e h d i
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ