(کتمان) tardid

۱۳٩۳/٢/٢۱

زن
با هیجان حرف میزد و
مرد
با تظاهر به گوش دادن به خود میگفت:
همین که عجیب ترین چشمهای دنیا روبرومه... ~

اردیبهشت ماه 93-تهران
M e h d i
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ