ستاره چرخشت شمالی

تعیین می کردند قداست روزها را؛
سلولهای حافظه تو،
نه ستاره ها...،

سرجایشان نبودند؛
نه ستاره ها،
سلولهای حافظه تو... ~

١٢ فروردین ماه ٨٩_اهواز

/ 16 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
تارا

آی...

مهشید

چه فاز بدیه وقتی نیستی...

بهانه میخواهد این 2,3 روز تاب آوردن.

آرش

اسم یادم رفت [نیشخند]

مونالیزا

وقت تولداین لغات بودم کنارت.نوشته ها مفهوم نیستند.صدات با معنی تره.(این یک پز اساسی بود که بله)نورانی وامیدوار

مهشید

هی پسر فکرشو بکن چه حالی میده آدامست رو -بجوی- بعد از تو دهنت بکشیش بیرون هی کششش~~~~~~~~~~~~~~~~~ششششش بیاد بعد نگاش کنی و دوباره بذاریش تو دهنت و دوباره - بجوی

مهشید

پرواز با تو باید گر پرشکسته در باد آغاز هر کجا شد پایان هر کجا باد

شاید تو دوستات فکر کنین یادتون بیاد !

برو بمیر ! قداست ؟؟؟؟ تو و امثال تو همتون مارمولکین . مارمولک و حسود ! از همتون متنفرم !