اما یکی کرخ تر است

حرکت دستها در هوا،
این بریده بریده گفتن ها،
چنگ انداختن در موها،
دستی کنار ابرو، گیج گاه،
دقت ام بیشتر شده و و و لکنت ام نیز!،

اما یکی آرام سخن می گفت... ~

مردادماه ٨٩ - اصفهان

/ 2 نظر / 11 بازدید
کمند

از چی الهام گرفتی؟ لطفا بگو!

هاله

غوغایی بود در دلش .. اما ارام سخن میگفت