ترانه های خانه ما...

و ترانه هاي خانه ما
همين کنار من-
نعره هاي ترانه هاي تکرار که همواره براي ما تکرار ميکند محسن.
اين قويترين صداي خانه ماست،چون 2 سال پيش اينها قويترين بودند
و حالا همين يادگارهاي دوران کمال گرايي ام را محسن به عاريه گرفته-
و هردم ترانه تکرار ميکند-
همچون زندگي خودش.

و آنطرف تر قاب شيشه اي مونو-
که مسخره ترين آدمها در آنند
براي مسخ ما
در تمام اين بشقاب به سختي مائده اي گوارا يافت شود.

بر طاقچه(اوپن)-
يار مادر نشسته او که همواره از فردا مي خواند.
باز قابل تحمل تر است
چون کمتر ميگويند و بيشتر مي سرايند.

و ساز متفاوت-برای پدرم
يک نواي کوتاه که خبر مي کند او را
و شروع ميکند-
پدر
به نغمه سرايي زيرا در آن سوها
کسي مي شنود
و ساز پدر
هرچند زياد موزون نيست
ولي تآثير گذارترين است-
بر زندگي ما.


و همه اينهاتحميل است بر من
براي بي دليل شنيدن.
و مسکن من
همين کوچولو
او که صدايش را به هيچ کس تحميل نمي کند-

-اين همان نماد فرد گرايي من است.

گاهي آرزو ميکنم ايکاش هدفونها نامرئي بودند
آنگاه او متوجه نمي شد
که من ديگر صدايي را نمي شنوم وقتي به او خيره شده ام.

/ 4 نظر / 10 بازدید
فاطمه

اي معبود به حق من!نعمتم بخشيدي و سپاسگزارم نيافتي ، مبتلايم نمودي و شکيبايم نديدي پس تو اي مهربان نه با ناسپاسي من نعمت خود را گرفتي و نه با ناشکيبايي من سختي و بلاي خود را پيوسته داشتي آري اي محبوب دل من!از کريم جز بزرگواري و کرم سر نزند.

ترانه

من گلها را به او دادم او با آنها لبخندها را ساخت من ستاره ها را به او دادم او با آنها روشنايي را ساخت .من امروز را به او دادم ,اوآفتاب را ساخت من همه ي خوابهايم را به او دادم او به من فردا را هديه داد .من رنگها را به او دادم او با آنها كبوترها را داد تا در آسمان كودكيهايم به پرواز درآيند

ترانه

يار دبستاني من با منو همراه مني چوب الف بر سر ما بغض منو آه مني حك شده اسم منو تو رو تن اين تخته سياه تركه ي بيدادو ستم مونده هنوز رو تن ما دشت بي فرهنگي ما هرزه تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلاي آدماش دست منو تو بايد اين پرده هارو پاره كنه كي ميتونه جز منو تو درد ما رو چاره كنه يار دبستاني من....... به اميدآزادي ايران

راموری

............... ترانه خانم شما رو درست نميشناسم ولی ميدونم که آقا مهدی هر کی رو که انتخواب ميکنه انتخوابش درسته (( برای دوستی يا هم وبلاگی ))